ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

Η υποστήριξη των μητέρων που θηλάζουν με σκοπό την προαγωγή υγείας του πληθυσμού αποτέλεσε προτεραιότητα από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ιατρείου. Από το 2018 , με την κτήση του τίτλου IBCLC, γίνεται με μεγαλύτερη γνώση και εμπειρία, ο σκοπός όμως παραμένει ο ίδιος, η επίτευξη δηλαδή του στόχου τα παιδιά στην Ελλάδα να θηλάζουν ως τα δύο χρόνια ζωής. Δίνεται έμφαση στις πρώτες μέρες ζωής όπου συχνά εμφανίζονται προβλήματα που αν όμως δε λυθούν μπορούν να εμποδίσουν την επίτευξη αυτού του στόχου. Εκτιμάται το συγκύτιο μητέρα-βρέφος, αφού προηγηθεί λεπτομερής λήψη ιστορικού της μητέρας στην κύηση, πριν από την κύηση αλλά και ιστορικό του τοκετού και των πρώτων ωρών ζωής.

Εκτός όμως από τη νεογνική ηλικία , αντιμετωπίζονται προβλήματα ή ανησυχίες που προκύπτουν στην πορεία και που αφορούν τη μητέρα (μαστίτιδα, φραγμένοι πόροι κα), το βρέφος(άλματα ανάπτυξης , αργή πρόσληψη βάρους), όσο και συναισθηματικές δυσκολίες της μητέρας (κούραση, έλλειψη στήριξης από το περιβάλλον).