Μύθοι και αλήθειες για μαμάδες

Μύθοι και αλήθειες για μαμάδες

Ομάδες υποστήριξης στο Facebook, εγκυκλοπαίδειες ανατροφής, σεμινάρια. Πληροφορίες παντού που μπερδεύουν και αγχώνουν τις μαμάδες. Ας προσπαθήσουμε εδώ να αποδομήσουμε κάποιες γνωστές πρακτικές που ουδεμία σχέση έχουν με την επιστημονική πραγματικότητα και που θα σας...